Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Harnach, Jiří, 1977-

Citace: Podešva, Vilém - Harnach, Jiří ... et al.: Zákon o zadávání veřejných zakázek, 2016
Citace: www(Rowan Legal), cit. 9. 8. 2016
Citace: www(Jiří Harnach: showman v hávu právníka, který si užívá dvojí život. In: E15.cz), 22. 11. 2011, cit. 9. 8. 2016
Citace: www(Česká advokátní komora), cit. 9. 8. 2016